Giới thiệu 09 tác phẩm dự xét giải thưởng 2013 của Ủy ban toàn quốc LHVHNTVN

18.10.2013
Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét giải thưởng năm 2013 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các Hội chuyên ngành để chọn tác phẩm đề nghị lên Liên hiệp Hội xem xét.

Giới thiệu 09 tác phẩm dự xét giải thưởng 2013 của Ủy ban toàn quốc LHVHNTVN

Căn cứ đề xuất của các Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thẩm định và thống nhất giới thiệu 09 tác phẩm của 05 Hội chuyên ngành tham gia dự xét Giải thưởng năm 2013.

 

09 tác phẩm được gởi lên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam gồm: tập truyện ký Cha tôi của Bùi Công Dụng (Hội Nhà văn), ca khúc Đất quê cha nhạc: Nguyễn Văn Tám, thơ: Nguyễn Việt Tú và Đà Nẵng tôi yêu nhạc và lời của Tôn Thất Bằng (Hội Âm nhạc), ảnh nghệ thuật Em bé Cơ tu của Đặng Văn Nở và Chợt mưa của Nguyễn Văn Thành (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật), tranh sơn dầu Lắng nghe đọc báo của Trần Đức Hùng và khắc mê ca Hạnh phúc của mẹ của Huỳnh Thị Thắng (Hội Mỹ thuật), tập nghiên cứu- sưu tầm Đình làng Đà Nẵng của Hồ Tấn Tuấn, Nguyễn Xuân Thông, Đinh Thị Toan và tập sưu tầm- biên soạn Câu đối dân gian, Câu đối Hán – Nôm của Phan Thế Tập (Hội Văn nghệ dân gian).

 

Các tác phẩm tham gia dự xét giải thưởng là những tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật các Hội chuyên ngành đánh giá cao. Đây là sáng tác của những tác giả đã xuất bản nhiều tác phẩm có chất lượng trong những năm qua.

  

Bằng Lan