Hội nghị Sơ kết hoạt động quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2023

10.04.2023
Thạch Hà
Sáng ngày 10/4, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá hoạt động quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2023 và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc Liên hiệp Hội.

Hội nghị Sơ kết hoạt động quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2023

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đọc dự thảo báo cáo hoạt động quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2023.

Báo cáo nêu rõ ngoài những nhiệm vụ thường xuyên như tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ nâng cao chất lượng tác phẩm và nhịp điệu sáng tạo; động viên văn nghệ sĩ tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hiệp Hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022; trao Giải thưởng, khen thưởng thi đua của Liên hiệp Hội năm 2022 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023.

Trong quý I, Liên hiệp Hội cũng đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và cả nước như: Phối hợp Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc xuân Quý Mão 2023”, phối hợp Hội Âm nhạc thành phố tổ chức Chương trình hòa nhạc “Giai điệu mùa xuân” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và đón xuân Quý Mão 2023. Chỉ đạo Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật và Hội Điện ảnh tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam tại Công viên APEC. Tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng ký ức và hiện tại”chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2023). 

Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã làm việc với Ban Chấp hành Hội Âm nhạc và Hội Văn nghệ dân gian thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 cho các Hội chuyên ngành.

Liên hiệp Hội đã trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thưởng thêm 100% giá trị tiền thưởng cho 22 tác giả, nhóm tác giả  và 01 tập thể đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế, khu vực năm 2021 và 2022 với số tiền 165 triệu đồng.

Tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng kịp thời đưa các tin tức thời sự về văn học, nghệ thuật trong và ngoài thành phố với nhiều chuyên mục hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài thành phố.

Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội cũng trao tặng Bằng khen của thành phố cho 2 tập thể, 1 cá nhân và 1 cờ thi đua cho tập thể có thành tích xuất sắc 2 năm liền (2021, 2022).

Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội.

Ban chấp hành cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong quý II: 

1. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa đàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố” và chuyên đề “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình “Thành phố 4 an”, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với Chương trình “5 không, 3 có” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

2. Tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3. Tập trung chỉ đạo các Hội chuyên ngành chuẩn bị tốt công tác nhân sự, cũng như các điều kiện khác để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Tổ chức trại sáng tác văn học, nghệ thuật:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Trại sáng tác Văn học - Mỹ thuật về thiếu nhi năm 2023 cho hai loại hình văn học và mỹ thuật.

-Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học - Nghệ thuật của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Trại sáng tác tổng hợp dành cho hội viên các Hội chuyên ngành cũng như giới thiệu các nghệ sĩ thành phố tham gia các trại sáng tác do các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức.

5. Giao lưu văn hóa nghệ thuật với Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật thành phố Daegu tại Hàn Quốc.

6. Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm đánh giá, nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Non Nước bản giấy và triển khai Tạp chí Non Nước bản điện tử trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức in và đăng tải các bài viết, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài thành phố.

8. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học - Nghệ thuật của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.

9. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm, tác giả - văn nghệ sĩ và các hoạt động văn học, nghệ thuật khác trên trangVăn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc...

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành và các bộ phận cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

T.H