Kết quả đầu tư sáng tác của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật trong 6 tháng cuối năm 2011

15.11.2011
Căn cứ quy định của Quỹ đầu tư sáng tạo của Trung ương, trên tinh thần điều hành tập trung, đảm bảo nguyên tắc sử dụng đúng mục đích, chú trọng chất lượng tác phẩm, công trình, Liên hiệp Hội đã điều phối việc tài trợ sáng tác theo nhu cầu thực tế của hội viên.

Kết quả đầu tư sáng tác của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật trong 6 tháng cuối năm 2011

6 tháng cuối năm 2011, Liên hiệp Hội đã đầu tư 316.596.000 đồng trong đó có 24.000.000 đồng cho 06 tác giả xuất bản và giới thiệu tác phẩm gồm: Tiểu thuyết Làng T’râu của A Chước Đen, tập nghiên cứu Thơ Thu Bồn của Nguyễn Kim Huy, tập thơ Lạc trong Thanh Sương của Lê Huy Hạnh, tập thơ Gió thổi từ Đông Yên của Vạn Lộc, tập thơ dịch Chim lạc của Bùi Xuân, tập thơ Bức tranh đồng chiều của Nguyễn Nho Khiêm và 292.596.000 đồng cho 11 công trình tập thể gồm: Cuộc thi ảnh nghệ thuật của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật, Trại sáng tác âm nhạc Đà Nẵng 2011 của Hội Âm nhạc, tập huấn Hô hát bài chòi của Hội Nghệ sĩ sân khấu, Trại sáng tác múa cho thiếu nhi của Hội Nghệ sĩ múa, dự Hội nghị Nhà văn trẻ, Hội thảo báo chí văn nghệ tại Cà Mau, thực tế sáng tác tại Huế-Quảng Trị, Triển lãm mỹ thuật của Hội Mỹ thuật, tổ chức bản thảo tập truyện ngắn Con thuyền giấy, thực tế sáng tác, tọa đàm tập Truyện ngắn hay Tạp chí Non Nước 1997-2011 của Hội Nhà văn, nâng cấp Website Liên hiệp Hội...

Với kết quả đầu tư này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên và các hội chuyên ngành trong việc xuất bản, phổ biến tác phẩm phục vụ công chúng và nâng cao chất lượng sáng tác.

 

 

Nguyên Thao