Nhà ngoại tôi trăng lên – Thơ NGUYỄN GIÚP

10.10.2012

Nhà ngoại tôi bên kia sông

Nơi phù sa cơi cánh cò trắng bãi

Em chăn bò rắc vàng ngọn cỏ

Nhà ngoại tôi trăng lên – Thơ NGUYỄN GIÚP

Tăm cá lặn xuống chiều biệt tăm

Những ngày cánh nâu đầu trần

Ấu thơ bay không qua triền đồi

Em đứng đợi hoa ngô bật nụ

Tím bầm khúc sông

Những đôi mắt xanh đuổi theo chiều thẳm xanh

Âm ba trăng non gội tóc

Gàu khua rụng giếng làng

Sực nức em

Ðinh ninh sông đã rằm

Ðinh ninh ríu ran kẽ ngực

Ðêm tràn giấc mơ chẻ đôi ao nhà

Tôi mang một nửa em ra đi

Quê ơi ngày mẹ tôi xưa đầy đặn

Cha tôi xưa dặm trường

Cớ sao em không đi bên đời tôi cho hết thảy như cha mẹ tôi với nhau

Cớ sao em không ra sông nhìn nước chảy

Cớ sao em không bội thực tình yêu của tôi dành cho em

Cớ sao em qua cầu cho tôi bạt xứ

Và... như đã mùa màng rơm rạ ngủ

Cứ phù sa vô tội sông lở bồi đâu đâu

Gom hết tuổi mình xòe bàn tay lật gió

Nỗi buồn mộng du

Quê nhà chừ mặt sông ngầu ngầu say

Liêu xiêu bóng núi

Chắc đường về còn xa?

Bên kia sông đã mấy lần em mười lăm mười sáu

Khuya khoắt một nụ rằm

Nhà ngoại tôi trăng lên!

N.G