Tâm sự ở quê – Thơ Hải Thanh

11.09.2016

Mưa nhiều ruộng thấp thành ao

Nắng lâu cái đám đất cao thành đồi

Mẹ ta tóc bạc da mồi

Khấn mây khấn gió khấn trời xa xăm...

Tâm sự ở quê – Thơ Hải Thanh

Ngoài kia bao nỗi nhọc nhằn

Lại thêm bao sự cỗi cằn về quê

Quanh năm một gánh bộn bề

Người quên cả nỗi người tê tái buồn.

 

Quê già, phố xá thì non

Làm cho lũ trẻ lon ton bỏ nhà.

 

H.T