Thơ cho bạn từ sông Hàn - Bùi Công Minh

19.09.2019

Bạn đến sông Hàn, ta ở đâu

Để câu thơ gọi mãi tìm nhau

Ta về lại sông, bạn xa ngái

Chỉ thấy từng cơn sóng bạc đầu.

Thơ cho bạn từ sông Hàn - Bùi Công Minh


Cái dòng sông này kỳ lạ lắm

Mấy ngàn năm tuổi vẫn thanh xuân

Bao nhiêu bèo bọt trôi vô tận

Sông đổ vào ta giọt trắng ngần.

Cái dòng sông này năng nổ lắm

Vừa mới đây thôi khuất nẻo bờ

Ngoảnh lại thời gian trong thoáng chốc

Điện đã giăng hồng những giấc mơ.

Cái dòng sông này gan góc lắm

Bao nhiêu ghềnh thác cũng băng qua

Đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng

Như dòng lịch sử tự ngàn xa.

Cái dòng sông này thương nhớ lắm

Ai đến rồi đi phải nặng lòng

Mảnh đất chưa mưa mà đã thấm

Vẫn đợi người về nơi bến sông.

B.C.M