Tổng kết hoạt động Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng năm 2011

13.01.2012
Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và đề ra chương trình hoạt động năm 2012, khen thưởng thi đua, trao Giải thưởng của Liên hiệp Hội và Tặng thưởng của các hội chuyên ngành năm 2011 vào sáng ngày 13/01/2012.

Tổng kết hoạt động Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng năm 2011

Năm 2011 hoạt động của Liên hiệp Hội có nhiều chuyển biến và khởi sắc trên các mặt tổ chức thâm nhập thực tế, sáng tác, giao lưu, tham gia trại sáng tác và các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, giới thiệu tác giả-tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, phát triển hội viên đồng thời cũng còn một số hạn chế là số lượng tác phẩm có chất lượng chưa nhiều, tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ chưa được phát huy đúng mức, hoạt động giữa các hội chuyên ngành không đồng đều, thiếu sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động… Sang năm 2012, Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu có những tác phẩm, công trình có chất lượng tốt góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và chào mừng kỷ niệm 15 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần thứ V và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tại hội nghị này, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng đã khen thưởng cho 10 tập thể và 22 cá nhân đạt danh hiệu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và trao Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội cho 08 tác phẩm văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh và văn nghệ dân gian tiêu biểu trong năm 2011 theo đề xuất bình chọn của các Hội chuyên ngành.

Các Hội chuyên ngành đã trao Tặng thưởng văn học nghệ thuật cho 28 tác phẩm và 09 cá nhân văn nghệ sĩ có đóng góp tích cực cho hoạt động của các hội trong năm qua.

Minh Nghi