Bản tình ca Cửa Tùng

28.06.2022
Trần Trình Lãm

Bản tình ca  Cửa Tùng

Ta về khung trời nắng

Mùa hạ tràn trong mây

Dập dờn con sóng trắng

Qua Mũi Si

Mũi Lay

 

Gió theo hàng dương hát

Khúc vọng tình trăm năm

Người cùng ta thuở trước

Còn không

giữa ngút ngàn

 

Biển bao la chân trời

Thuyền ai xa hút mắt

Thuyền mai về bến bãi

Tôm cá nặng

tình đầy

 

Chiều Vinh Quang như say

Người xa hay quanh đây

Ta neo lòng ở lại

Cửa Tùng ơi

Cửa Tùng…

Cửa Tùng 22/5/2022

T.T.L