Em theo về Quảng Trị

28.06.2022
Thụy Sơn

Em theo về  Quảng Trị

Em theo về Quảng Trị với anh đây

Lòng ấm lại với bao điều chưa nói

Dẫu cái nắng nám làn da bánh mật

Vẫn đượm đà câu “muối mặn gừng cay”

 

Em theo về Quảng Trị với anh đây

Cửa Tùng xanh mơn man làn tóc gió

Bờ Hiền Lương đôi mắt buồn thiên cổ

Nhân chứng phân ly ngày ấy hai miền

 

Trang lịch sử buồn để gió cuốn đi

Sóng nước tuổi hai mươi còn xanh mãi

Đảo Cồn Cỏ soi bóng mình đứng dậy

Tiếng chèo khuya nhè nhẹ nước trên mây

 

Em theo về Quảng Trị với anh đây

Vùng đất lửa rực lên màu hoa đỏ

Anh ngày nắng. Em ngày mưa tiếp nối

Sóng vỗ bờ xanh biếc tuổi hai mươi.

T.S