Thành Cổ

28.06.2022
Lê Anh Dũng

Thành Cổ

Thành Cổ hay là thành cỏ

Tám mươi mốt ngày đêm máu đỏ đất này

Hồn đồng đội tan vào cỏ cây

Tan vào hồn thiêng sông núi

 

Năm một chín bảy hai

Tôi thằng bé chạy tản cư mười ba tuổi

Ngày bán báo, đêm bánh mì lót dạ

Đâu biết Cổ Thành tan nát bởi giao tranh

 

Thành Cổ bây giờ cỏ ngút ngàn xanh

Lắm khách thăm ngỡ ngàng chiến trận

Người phía bên kia thoáng phút giây ân hận

Đánh đấm gì xương máu đổ vùi thân…?

 

 

Theo bức ảnh Đoàn Công Tính,

tôi tìm các anh

Đâu nước mắt mẹ già, đâu Nụ cười

chiến thắng*

Năm mươi năm ngỡ chiến trận xưa im xuống

Chợt nghẹn lòng bao thương tiếc trào lên!

L.A.D