Bên sông Thạch Hãn

28.06.2022
Nguyễn Kim Huy

Bên sông  Thạch Hãn

Nước vẫn một dòng rất xanh lặng lẽ chảy,

và sóng

thoảng dội về hai phía bờ trong

có ngàn lời thì thầm từ đâu vọng lại

- Chúng tôi ở đây

Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này!

 

Đứng lặng bên sông, ngước gió, và mây

trưa ửng hồng, màu những linh hồn

bay lên ngày dòng sông cuồn cuộn máu

phía bên này và phía bên kia

đau đớn tuôn ra dưới đạn bom

đều đỏ

đều bầm lên cái chết giấc mơ non

gởi trời xanh giữ lại đến giờ.

 

Đứng lặng bên sông

Những bông hoa thả vội

Ngập ngừng không biết chảy về đâu

Bốn phía bờ sông đều có tiếng vọng lại:

- Chúng tôi ở đây

Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này!

Sông Thạch Hãn, 20.5.2022

N.K.H