Thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học - Nghệ thuật nhiệm kỳ 2019 - 2024.

02.06.2020


Ngày 14/5/2020, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình  Văn học - Nghệ thuật nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình  Văn học - Nghệ thuật nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học - Nghệ thuật gồm 13 thành viên là các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu trong 9 Hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp Hội do Nhà nghiên cứu cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Hội đồng Lý luận, phê bình  Văn học - nghệ thuật có chức năng tư vấn, tham mưu cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố nắm bắt hoạt động sáng tạo và lý luận phê bình trong toàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố. Góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật; thực hiện việc xét giải thưởng, tặng thưởng, hỗ trợ các tác phẩm, công trình lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật có giá trị; tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối văn học - nghệ thuật của Đảng; gợi ý, định hướng cho sáng tác, lý luận, phê bình thuộc các chuyên ngành văn học - nghệ thuật đặc thù.

 

Danh sách Hội đồng Lý luận, phê bình  Văn học - nghệ thuật nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội: Chủ tịch Hội đồng;

2. Nhạc sĩ Trương Duy Huyến - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố kiêm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Âm nhạc thành phố: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

 3. Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Non Nước: Phó Chủ tịch Hội đồng;

 4. Nhà thơ Đinh Thị Như Thuý - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội: Uỷ viên;

5. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhà văn thành phố: Uỷ viên;

6. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Võ Văn Hòe - Hội viên Hội Văn nghệ dân gian thành phố, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Văn nghệ dân gian thành phố: Uỷ viên;

 7. Nghệ sĩ Ưu tú Trần Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố: Uỷ viên;

 8. Nghệ sĩ Trà Xuân Phương - Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố kiêm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Điện ảnh thành phố: Uỷ viên;

 9. Nghệ sĩ Phan Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ múa thành phố: Uỷ viên;

 10. Hoạ sĩ Lê Huy Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật thành phố: Uỷ viên;

 11. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố: Uỷ viên;

 12. Nhạc sĩ Trương Quang Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc thành phố: Uỷ viên;

 13. Kiến trúc sư Tô Văn Hùng - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố kiêm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Kiến trúc sư thành phố: Uỷ viên.

 

Thạch Hà