Thể lệ Cuộc thi “Phác thảo tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh”

25.05.2021
Thạch Hà
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh vừa gửi thông báo về Cuộc thi sáng tác Mỹ thuật với chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh” cho các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thể lệ Cuộc thi “Phác thảo tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh”

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 4 đến 15/10/2021, dự kiến chấm sơ khảo, chung khảo và tổ chức công bố trao thưởng vào tháng 11/2021 với các thể loại tác phẩm gồm: Tranh cổ động; Tranh ghép gốm; Điêu khắc; Nghệ thuật sắp đặt và các tác phẩm nghệ thuật khác có thể chuyển thể ứng dụng được ngoài trời được sáng tác từ năm 2018 đến nay. Cuộc thi cũng khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, ghi được dấu ấn tài năng và phong cách độc đáo của tác giả trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tinh hoa nghệ thuật thế giới, có giá trị cao về tư tưởng và Nghệ thuật.

Thông qua Cuộc thi nhằm thu hút, động viên, khuyến khích đông đảo tác giả đầu tư trí tuệ, tài năng, ý tưởng, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị Bắc Ninh, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị của tỉnh trong giai đoạn mới. Đồng thời, giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách, phát huy lợi thế trong việc xây dựng đô thị, thiết kế, bố trí cảnh quan, các công trình nghệ thuật ngoài trời trở thành điểm đến hấp dẫn để học tập, lao động, du lịch, ấn tượng, đáng sống. 

Tác phẩm dự thi gửi về Ban công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (tàng 3 Thư viện tỉnh) số 01 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tác phẩm gửi bằng thư điện tử theo địa chỉ banhoivienvhnt@gmail.com. Điện thoại 0222.3820.940, Nguyễn Thu Nga - Phó Trưởng ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, ĐT: 0962885693.

T.H