Hội Mỹ thuật đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

09.12.2015

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 – 2014), Hội Mỹ thuật thành phố thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm:

Hội Mỹ thuật đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

1. Họa sĩ Hồng Đình Nam Kha: Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố: Chủ tịch Hội đồng

2. Họa sĩ Trần Thị Cúc: Ủy viên

3. Nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh : Ủy viên

4. Họa sĩ Thân Trọng Dũng: Ủy viên

5. Họa sĩ Hoàng Đặng: Ủy viên

Sau khi tiến hành xét giải, Hội Mỹ thuật thành phố đã xét chọn và đề xuất Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố xem xét trao tặng 9 giải thưởng gồm:

1 giải nhất: Tác phẩm Lời rừng của tác giả Nguyễn Duy Ninh

 

2 Giải nhì:

- Tác phẩm Đà Nẵng xưa và nay của tác giả Nguyễn Trọng Dũng

 

- Tác phẩm Công trình Ngã ba Huế của tác giả Hồ Đình Nam Kha

 

3 giải 3:

- Tác phẩm Trống đồng của tác giả Lê Công Dũng

 

- Tác phẩm Âm thanh những sắc màu của tác giả Nguyễn Thị Dư Dư

 

- Tác phẩm Người Việt Nam của tác giả Nguyễn Tường Vinh

 

3 Giải khuyến khích:

- Tác phẩm Phiên chợ Tây Bắc của tác giả Trần Thị Cúc

- Tác phẩm Tình người và cây của tác giả Nguyễn Quang- Tác phẩm Đi cùng mỹ thuật Đà Nẵng của tác giả Hoàng Đặng 

Các tác phẩm được đề xuất tặng giải thưởng đều là những tác phẩm đã được tặng thưởng hằng năm của Hội Mỹ thuật thành phố, giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 

Đinh Trang