Dễ gì – Thơ Thanh Tâm

04.04.2016

Dễ gì vớt được lời ru

Từ trong sâu thẳm mùa thu ngọt ngào

Dễ gì vớt một vì sao

Lung linh trong mắt trăng nào vừa rơi

Dễ gì lạc lõng giữa đời

Mà không nhận lấy những lời chua ngoa

Dễ gì – Thơ Thanh Tâm

 

Dễ gì gọi một chuyến đò

Để nghe man mác câu hò vọng xưa

Dễ gì tìm lại cơn mưa

Chân trần lạc lối em vừa qua đây

Anh về với nụ cười say

Lang thang nỗi nhớ đêm ngày chông chênh

             

T.T